Moah come in peace!!!!

Childproof liquer cabinet

Begynn med å skaffe deg en heve/senke-søyle. Gjerne fra en skranke som blir kastet på en flyplass :-) Plasser den et sted hvor du behøver et barskap...

Kassen må være like høy som øverste nivå på søylen utkjørt, + høyden på topplaten. Skrur kassen i veggen med en vinkel inne i kasse venstre side og i veggen på høyre side.

første felt ferdig.. tørker!

Heve/senke nøkkelbryter

Forsterking av topp heis

Tilpassing av underlag for flasker. En del av et gammelt bagasjebånd

Sklisikring...

Happy hour!

Skru sammen en kasse av sponplate, som passer rundt søyla, og er så stor som du ønsker barskapet ditt skal være. Her begrenset av avstand til døra..

Sparkler kassen med samme som på veggen. Betongsparkel

Loddet på ledninger fra de orginale heve/senke styreboksknappene, og koblet dem til bryterne for en nøkkelbryterboks.

Tilpassing av topplate/disk..

Prøveoppsett av barskap rom

Prøveoppsett. Umalt topplate. Se video av funksjonen på undersiden "Heve/senke -video"

Closed for the evening!

Nyeste kommentarer

08.07 | 23:40

I have no catalog😊

07.07 | 23:54

Larrykeyes4866@gmail.com Catalog please. 2906 Lansing Rd. Roscommon, ...

21.03 | 15:30

Kult

05.02 | 14:34

Hei. Lagde den selv av glasshyller fra en butikk