Moah come in peace!!!!

Hvordan legge brukt kunstgress

DET DU TRENGER: 1 stk ballslette, gjerne en godt brukt grusbane med tiltagende ugress som sniker seg innpå. Vår bane er ca 25 ganger 40 meter. Uansett hvilket dekke vi skulle hatt, så måtte vi gjøre noe med underlaget.

Engasjer en nabo med egen gravemaskin og skav av øverste 5-6 cm med jord. Merk at dette er lavbudsjetts grunnarbeid, så en bør grave og ifylle bedre/mere om man har lommebok til det.

Bestill ny masse av billigste lokale tilbyder. Tilkjørt og lagt grus 0-8, vi brukte ca 80 tonn. Her ferdig planert av vår gravemaskinkjører med passende utstyr på maskina

Plukk opp større steiner og rak over banen så man er sikker på at den er så slett og fin som mulig før utrulling. Rullene veier opp mot ett tonn, så man bør være rimelig sikker på at den første legges riktig slik at man er på riktig spor i forhold til hvor den siste kommer til å havne. Det går å flytte på matta noen cm sideveis, men man sparer seg mye arbeid ved å legge matte best mulig med en gang.

Trenger passende maskiner om man skal få til utlegging på enkleste måte. Vi var heldige å fikk låne hjulmaskiner med flate dekk. Traktordekk laget for mye spor i grusen og krevde for mye mellom/etterarbeid.

Med litt manskap kan man trekke i mattene og flytte dem litt. Det er utrolig til tyngde på all sanda og granulaten som er i brukt dekke, det ligger stødig.. Sørg for at mattene legges mest mulig kant i kant

Alle rullene lagt. Da er det bare å koste av småstein og granulat. Kost og samle det opp for senere bruk i skjøter og/eller gresspartier som har mistet en del sand/granulat i endene pga. håndteringen.

Om kantene ikke er i linje så kan de kappes riktig. Vi brukte en stor kraftig vinkelsliper med en diamantkappskive. Strekte opp en tråd først og spraya på en stripe etter den. Kappe så fra oversiden og ned i grusen.

Granulaten som ble kostet opp kan fordeles ut over skjøtene og kostes nedi igjen. Brukte de 2 trillebår-lassene med granulat på 19 skjøter

Og 1 stk kunstgressbane som skal skiftes ut. Helst lokalt og så nærme som mulig :-) Her en bane som nettopp har fått nytt dekke, og et idrettslag som gir bort de gamle rullene. Her kappede ruller på 2 meters bredde og 20 meters lengde.

Har man ikke råd til å transportere bort løsmassene, kan man som her legge dem som en lav voll på ene siden. Husk å konferere med eventuelle naboer først.

Hent så rullene med kunstgress. Noen kjenner noen med passende utstyr, slik at det kan bli rimelig leie.. Traktor med pallegafler er midt i blinken. Legg rullene på paller slik at man slipper å bruke gaflene rett mot rullene de gangene en må flytte på dem fra henger event. lagringsplass før utlegging. Man kan også bruke kraftige skiltstenger gjennom rullene og løfte dem i det.

Første rull legges. Vi valgte et hjørne av fotballbanen hvor hvitstripene var, slik at vi hadde noe å sikte etter ved legging. Så man bør helst være tilstede ved avtaging av kunstgresset og sørge for at man kan få ønsket del av banen, og sjekke riktig merking. Viktig at man bruker de feltene/rullene som har blitt kappet og har ligget ved siden av hverandre.

Vi prøvde også med håndkraft ved utrulling. Det går sånn akkurat, men er slitsomt/krever mye kraft. Vi fikk da heller ikke til å rette opp mens man rullet. Det beste ble å bruke hjulmaskin (som hadde gafler med sideforskyvning) og løfte rullen med skiltstang i og stang over pallegaflene og kraftige strammestropper. Rygge bakover mens det rulles ut og man kan finhjustere hele tiden.

Man er avhengig av verktøy for å kunne trekke/flytte på kunstgresset når det er lagt. Vi modifiserte 4 sveisetenger slik at de klep seg godt fast i gresset uten å rive det istykker.

Med dette verktøyet kan man gå over skjøtene og reise gresset som event har havnet under ene kanten på skjøten.

Ble ren og fin kant.

Kunstgressbanen ferdig, målene reparert og netta opp, og ballfangernettene hengt opp bak målene. Og ungene strømmer til! :-) Bane ble 20 ganger 40m. 20 ruller.

Per-Erik Daviknes 16.10.2018 07:48

Søkke!

Nyeste kommentarer

08.07 | 23:40

I have no catalog😊

07.07 | 23:54

Larrykeyes4866@gmail.com Catalog please. 2906 Lansing Rd. Roscommon, ...

21.03 | 15:30

Kult

05.02 | 14:34

Hei. Lagde den selv av glasshyller fra en butikk